ILUO Biznes wersje/zmiany

Poniżej znajdują się listy poszczególnych wersji oprogramowania ILUO z opisem zmian w nich dokonanych przez producenta.

Rok 2013

Wersji 3.0.236 z dnia 26.04.2013 (S-START, K-KOMFORT, P-PREMIUM, U- ULTIMA)

Zmiany dotyczą wariantów: S-START, K-KOMFORT, P-PREMIUM, U-ULTIMA

 1. Możliwość przypisania/modyfikacji opiekuna (handlowca) na dokumentach sprzedaży. Zestawienia pozwalające na rozliczenie handlowców: "wg dokumentów handlowych", "wg zapłat". (K,P,U)
 2. Wprowadzenie bufora EDI (Electronic Data Interchange) pozwalającego na import danych w różnych formatach. Aktualna wersja obsługuje format ECOD. Pozwala na import zamówień i faktur. Zawiera funkcje kojarzenia kontrahentów i towarów na podstawie zapisów w buforze.(P,U)
 3. Rozbudowanie eksportu zamówień, faktur w formacie ECOD. Możliwość eksportu faktur sprzedaży, zakupu, zamówień od odbiorców i do dostawców. Rozbudowanie mechanizmów kontrolnych sprawdzających kody ILN/GLN oraz kody kreskowe w pozycjach.(K,P,U)
 4. Możliwość wyłączenia funkcjonalności:(K,P,U)
  • Obsługa handlowców
  • Obsługa wagi na dokumentach
  • Eksport-import EDI (ECOD, EDI++)
 5. Wprowadzenie trybów działania czytników kodów kreskowych: dodawanie, wyszukiwanie, inkrementacja, dekrementacja. (S,K,P,U)
 6. Obsługa czytnika kodów kreskowych na remanencie. (S,K,P,U)
 7. Rozliczenie przedpłat na paragonach "imiennych". (S,K,P,U)
 8. Konfiguracja numeracji dokumentów TAX FREE. (P,U)
 9. Możliwość zdefiniowania innych form płatności z automatycznym przeniesieniem należności na inny podmiot. Np. "za pobraniem", "płatność elektroniczna", płatność ratalna" itp. (S,K,P,U)
 10. Dodanie linków (łączy) do szybkich płatności na fakturze - wszystko gotówką, wszystko przelewem, wszystko inna płatność. (S,K,P,U)
 11. Możliwość włączenia okna weryfikacji form płatności połączonego z oknem wydawania reszty (dodawanie, modyfikacja dokumentu zakupu/sprzedaży). Przy modyfikacji dokumentu okno pozwala na porównanie form i kwot płatności przed modyfikacją dokumentu i po modyfikacji. Okno może pojawiać się: nigdy (domyślnie), tylko przy modyfikacji lub zawsze (przy dodawaniu i modyfikacji dokumentu). (S,K,P,U)
 12. Funkcja zbiorczej zmiany danych kontrahenta - możliwość zbiorczej modyfikacji form płatności. (S,K,P,U)
 13. Funkcja wycofania rezerwacji z zamówienia. (S,K,P,U)
 14. Uporządkowanie kolejności pól w panelach filtrów. (S,K,P,U)
 15. Optymalizacja procesów synchronizacji z bazą OFFLINE. (K,P,U)
 16. Poprawki i udoskonalenia.

Wersja 3.0.115 z dnia 26.02.2013 START, KOMFORT oraz PREMIUM

Najistotniejsze zmiany w najnowszej długo wyczekiwanej wersji to:

 • pełna obsługa walutowości
 • rozbudowany i innowacyjny moduł uprawnień użytkowników
 • udostępnienie modułu definiowania raportów
 • angielska wersja interfejsu użytkownika
 • obsługa kolektorów danych
 • większa liczba współpracujących systemów księgowych
 • i wiele innych

Zmiany dotyczą wariantów: S-START, K-KOMFORT, P-PREMIUM

 1. Wielooddziałowość (punkty handlowe) (K, P):
  • Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby oddziałów firmy (punktów handlowych, sklepów, handlowców itp.).
  • Możliwość zdefiniowania nagłówków dokumentów handlowych oraz sposobu numeracji dokumentów niezależnie dla każdego z oddziałów.
 2. Pełna obsługa walutowości (P):
  • Zakup (faktury: krajowe w walucie, importowe, import usług, WNT)
  • Sprzedaż (faktury: krajowe w walucie, eksportowe, WDT)
  • Rozrachunki walutowe
  • Kasy wielowalutowe, rachunki walutowe
  • Definiowanie kursów tabel bankowych, tabel statycznych (własnych)
  • Automatyczne pobieranie kursów walut przez internet
  • Rozdzielnik kosztów dodatkowych zwiększających cenę nabycia (dotyczy także dokumentów w PLN)
  • Definiowanie dowolnej liczby cen złotówkowych/walutowych (dodano atrybut stała cena / stała marża)
  • Mechanizm przeliczania cen na dokumentach (przy zmianie ceny, zmianie waluty, zmianie kursu waluty)
  • Obsługa Tax Free
 3. Eksport danych do systemów księgowych: RAKS, Rewizor, Rachmistrz (S, K, P).
 4. Rozbudowa możliwości tabel indywidualnych (K, P).
 5. Przebudowanie mechanizmów eksportu, importu kontrahentów i towarów (CSV, XML) oraz mechanizmów zbiorczej zmiany danych (S, K, P).
 6. Dodanie bufora transmisji kolektora danych, pozwalającego na przenoszenie zawartości kolektora danych do bufora a następnie na dowolny dokument - remanent, dok. magazynowy, handlowy itp. (P)
 7. Stworzenie mechanizmu umożliwiającego definiowanie kolektorów tzw. "plikowych", czyli działających przez pliki wymiany danych. Pozwala on na podłączenie większości dostępnych na rynku kolektorów plikowych bez udziału programisty. (P)
 8. Podłączenie kolektorów danych Argox PT-20, Kolektorów bazujących na oprogramowaniu Elzab Windows CE. (P)
 9. Znaczne rozbudowanie modułu uprawnień (P):
  • ukrywanie dowolnych pól formularzy,
  • ukrywanie kolumn browserów,
  • mechanizmy definiowania podzakresów danych, dla których określamy szczególne uprawnienia, definiowanie modułów funkcjonalnych, pozwalających na dostęp do pewnych grup operacji (waluty, windykacja, produkcja, faktury RR i inne)
 10. Możliwość zdefiniowania domyślnego algorytmu przeliczania cen sprzedaży dla każdego towaru. W oparciu o ten algorytm można zbiorczo przeliczyć ceny sprzedaży towarów (np. wg zaznaczonych dokumentów np. zakupu). (K, P)
 11. Przeliczenia cen walutowych/marż walutowych w zależności od kursu. (P)
 12. Obsługa Faktur VAT RR, Korekt RR. Dodanie słownika "fundusze promocji". (K, P)
 13. Obsługa rachunków zwykłych (bez VAT). (S, K, P)
 14. Dodanie wagi pozycji i wagi sumarycznej na zamówieniach i dokumentach magazynowych. (K, P)
 15. Przebudowanie większości raportów i wydruków dokumentów w celu dostosowania ich do obsługi wielowalutowości. (P)
 16. Faktury dwujęzyczne (polsko-angielska, polsko-niemiecka). (K, P)
 17. Wydruk oferty handlowej na podstawie zamówienia. (S, K, P)
 18. Wydruk cenników indywidualnych (definicje lub wartości). (K, P)
 19. Przygotowanie angielskiej wersji językowej interfejsu użytkownika. (S, K, P)
 20. Udostępnienie modułu definiowania raportów dla zaawansowanych użytkowników (wdrożeniowców). (K, P)
 21. Pełny układ Odbiorca-Nabywca-Płatnik na fakturze, rachunku oraz paragonie imiennym. Możliwość rozdzielenia ról nabywcy, odbiorcy i płatnika i wydrukowania ich danych na fakturze. (S, K, P)
 22. Obsługa "ujemnych stanów magazynowych". Wprowadzenie parametru pozwalającego na obsługę stanów ujemnych (*). (S, K, P)
 23. Mechanizm cofania numeratora dokumentów, przy kasowaniu ostatniego dokumentu (można skasować dowolną liczbę dokumentów, jeśli zawsze kasujemy ostatnio wystawiony). (S, K, P)
 24. Import zamówień ECOD (*). (P)
 25. Dodanie opcji Stan Finansów. (P)
 26. Parametr działania filtra etykiet działanie iloczynu lub sumy logicznej (and / or). (S, K, P)
 27. Kalkulator do pól numerycznych. (S, K, P)
 28. Rozbudowa biblioteki załączników: (P)
  • foldery załączników
  • wstawianie seryjne załączników oraz wstawianie metodą drag & drop
  • kasowanie seryjne załączników
  • parametr - maksymalny rozmiar pliku w bibliotece
 29. Optymalizacja procesu uruchamiania programu.

*) Funkcja uruchamiana na etapie wdrożenia.

Rok 2012

Wersja 2.0.965 z dnia 13.08.2012 START, KOMFORT oraz PREMIUM

 1. Dodanie wariantu PREMIUM do listy dostępnych wariantów programu ILUO Biznes
 2. Wprowadzenie możliwości pracy programów w następujących trybach:
  1. praca na pojedynczym komputerze (baza danych SQL EXPRESS)
  2. praca w sieci lokalnej (baza danych Microsoft SQL EXPRESS, Standard, Enterprise)
  3. praca w chmurze Microsoft (Windows Azure + SQL Azure) - pozwala na pracę przez internet z trybem OFFLINE
  4. praca w chmurze własnej (własny serwer + serwer aplikacji ILUO) - pozwala na pracę przez internet z trybem OFFLINE

  Tryb OFFLINE można włączyć w przypadku braku dostępu do internetu lub na życzenie. W trybie tym program pracuje na bazie lokalnej a po włączeniu internetu następuje synchronizacja danych z bazą w chmurze. Rozwiązanie to jest idealne dla mobilnych handlowców pracujących na notebooku.

 3. Stworzenie ILUO API - między innymi do łatwej integracji ze sklepami internetowymi (w tym platformą ILUO iHandel), ale także do komunikacji i integracji z innymi systemami.
 4. W związku z p. 2 i 3 przygotowanie konfiguratorów (zewnętrzne programy w katalogu ILUO):
  1. Konfigurator Serwera API
  2. Konfigurator Serwera Aplikacji

  Pozwalają one na ustawienie odpowiednich parametrów pracy poszczególnych interfejsów. Szczegóły techniczne i użytkowe konfiguracji dostępne po bezpośrednim kontakcie z ILUO. Prowadzimy dla zainteresowanych szkolenia z tych technologii.

 5. Integracja ILUO Biznes ze sklepem internetowym ILUO iHandel (dostępny w sprzedaży w IV kwartale br.).
 6. Wprowadzenie na zamówieniu od odbiorcy zakładki “Internet” pozwalającej na zdefiniowanie: dodatkowego, innego adresu dostawy, sposobu dostawy i warunków płatności i danych kontaktowych. Są one wykorzystywane do współpracy ze sklepem internetowym, ale mogą być wypełniane ręcznie.
 7. Rozbudowanie modułu zarządzania bazami (firmami), który aktualnie zawiera następujące operacje:
  1. dodawanie, usuwanie firm
  2. archiwizację wybranej bazy (firmy)
  3. zarządzanie użytkownikami programu - resetowanie haseł
  4. zarządzanie użytkownikami MS SQL
  5. informacje (o serwerze i o bazie danych)
  6. operację kompaktowania bazy
 8. Dodanie modułu “Biblioteka załączników” pozwalającego na gromadzenie w systemie zdjęć, skanów, notatek, linków do stron internetowych czy dowolnych plików systemu Windows. Załączniki te można następnie powiązać z dowolnym innym obiektem:
  1. kartoteką towarów, kontrahentów, pracowników, osób kontaktowych
  2. dowolnym dokumentem handlowym i magazynowym
  3. zamówieniem
  4. rozrachunkiem, wezwaniem do zapłaty, notą

  Mechanizm pozwala m. in. na przykładowe operacje:

  • powiązanie skanów faktur zakupu z dokumentem zakupu
  • powiązanie rekordu pracownika ze zdjęciami, skanami dowodu, umowy o pracę i innymi
  • powiązanie towaru z galerią jego zdjęć, instrukcjami obsługi, filmami
  • i inne ograniczone tylko potrzebami i wyobraźnią użytkownika :-)
 9. Nowe typy asortymentu poza ‘towarem’ i ‘usługą’ dodanie ‘produktu’ i ‘materiału’.
 10. Wprowadzenie w towarze zakładek ‘Receptury’ i ‘Internet’, które umożliwiają:
  1. definiowanie dowolnej liczby receptur (składników produktu)
  2. tworzenie nazw, opisów, listy zdjęć i innych załączników związanych z towarem w sklepie internetowym lub module B2B.
 11. Obsługa prostej produkcji (kompletacja i dekompletacja)
  1. definiowanie receptur produktu (powielanie, wydruk)
  2. tworzenie zleceń kompletacji / dekompletacji (wydruk normalny lub ze szczegółami)
  3. tworzenie listy braków, szacowanie ile można wyprodukować danego produktu ze składników w magazynach
  4. wydawanie składników do produkcji (dokumenty RW z różnych magazynów)
  5. przyjmowanie produktów (dokument PW)
 12. Dodanie analiz w tabeli przestawnej:
  1. analiza zakupów
  2. analiza zamówień od odbiorców
 13. Rozbudowanie większości raportów w programie. Stworzenie wariantów prostych i złożonych. Poniżej szczegółowa lista zmian:
  1. Do raportów zakup wg towarów, sprzedaż wg towarów, stan magazynu – dodano kolumny z wartością brutto
  2. Raporty Historia Przychodów Towarów, Historia Rozchodu Towarów, Zestawienie ilościowo-wartościowe – dodano parametr umożliwiający drukowanie w wartości netto lub brutto.
  3. Faktura sprzedaży, Korekta faktury sprzedaży, Paragon, Zwrot do paragonu, Faktura ProForma - wprowadzono wersje językowe
  4. Raport Zestawienie Dokumentów Magazynowych - dodano kolumnę Wartość zakupu brutto
  5. Na wszystkich zestawieniach dodano dodatkowe parametry sterujące zakresem drukowanych danych
  6. Dodano wydruk Potwierdzenie Rejestracji Innego Dokumentu Zakupu
  7. Wydruk Faktury ProForma - dodano szereg parametrów jak na fakturze sprzedaży
  8. Dodano zestawienia do modułu zamówień:
   1. Zestawienie zamówień (proste)
   2. Zestawienie zamówień (złożone)
  9. Do szeregu raportów dodano (opcjonalnie) sekcje szczegółów (pozycje, dok. powiązane, płatności itp.)
   1. Sprzedaż wg kontrahentów
   2. Sprzedaż wg towarów – prosty
   3. Zakupy wg kontrahentów
   4. Zakupy wg towarów
   5. Zestawienie ilościowo-wartościowe
  10. Do wszystkich dokumentów handlowych i magazynowych dołożono obsługę opisu oraz numeru partii i daty ważności
  11. Dodano nowe raporty:
   1. Zestawienie Dokumentów Handlowych (złożone)
   2. Zestawienie zamówień wg kontrahentów
   3. Stan magazynu wg magazynów
   4. Stan magazynu wg towarów
   5. Stan magazynu wg daty ważności
   6. Saldo rozrachunków z kontrahentami-szeroki
   7. Zestawienie dokumentów finansowych
   8. Zestawienie dokumentów finansowych (złożone)
   9. Zestawienie dokumentów handlowych (szeroki) - z wartością zakupu oraz zyskiem
  12. Dodano nowe wydruki dokumentów:
   1. zlecenia kompletacji/dekompletacji
   2. przelewy bankowe podwójny i uproszczony
  13. Wydruk dokumentów BP, BW, PP, PW, CP, CW.
 14. Dodanie browsera wszystkich zamówień (analogicznie do dokumentów magazynowych i handlowych).
 15. Podłączenie nowych drukarek fiskalnych (protokołów):
  1. Posnet termal FV 3.03
  2. Posnet termal HS FV 1.02
  3. Posnet termal FV ES 1.02
  4. Posnet Temo HS FV ES 1.01
  5. Innowa profit ES
 16. Wprowadzenie możliwości realizacji zamówień na paragon.
 17. Eksport-import pozycji dokumentów. Wprowadzono możliwość eksportowania pozycji jednego lub wielu zaznaczonych dokumentów do pliku XML a następnie zaimportowania pozycji w dowolnym innym dokumencie. Istnieje możliwość eksportu dokumentów magazynowych handlowych i zamówień. Z dokumentami eksportowane są dane o towarach/usługach/produktach.
 18. Dodanie parametru pozwalającego na automatyczne odświeżenie zakładki na którą się przełączamy.
 19. Poprawienie zauważonych i zgłoszonych usterek.

Wersja 2.0.507 z dnia 06.03.2012 START i KOMFORT

 1. Stworzenie mechanizmu rejestracji faktur zaliczkowych od dostawców (mechanizmu lustrzanego w stosunku do mechanizmu wystawiania faktur zaliczkowych do zamówień od odbiorców) z możliwością:
  • rejestracji faktur zaliczkowych i końcowych,
  • rejestracji operacji finansowych (kasa, bank) i "wiązania" ich z fakturami,
  • rejestracji faktur korygujących do faktur zaliczkowych,
  • generacją automatycznych zapisów w rozrachunkach z kontrahentami.
 2. Wprowadzenie znacznika towaru/usługi "VAT marża", który odróżnia towary podlegające rozliczeniu VAT marża. Dla tych towarów zmieniona została kalkulacja cennika i VAT-u, który liczony jest od marży.
 3. Wprowadzono możliwość zarejestrowania zakupów na podstawie dokumentów nie uprawniających do odliczenia VAT-u (paragonów, rachunków, umów kupna sprzedaży itp.). Dokument ten jest podstawą przyjęcia tak zakupionych towarów na magazyn (automatycznie tworzony PZ) - w szczególności jest to jedyna możliwość wprowadzenia do magazynu towarów VAT marża.
 4. Wprowadzenie nowego dokumentu sprzedaży: Faktura VAT Marża, umożliwiającego sprzedaż towarów/usług oznaczonych jako VAT marża.
 5. Dostosowanie zestawień i cenników a także modułu analiz do towarów VAT marża.
 6. Wprowadzenie mechanizmu exportu/importu danych kontrahentów oraz towarów i usług. Dostępne są 2 formaty - CSV i XML. Funkcje pozwalają na przenoszenie danych między różnymi lokalizacjami ILUO Biznes oraz na wczytanie danych z systemów, z których ILUO Biznes nie importuje danych bezpośrednio.
 7. Dodanie mechanizmu buforowania danych (cache) przyspieszającego pracę programów ILUO przez internet bez użycia terminala (np. przez VPN).
 8. Eksport "faktur VAT marża" oraz "innych dokumentów zakupu" do systemów finansowo-księgowych.
 9. Poprawienie zauważonych i zgłoszonych usterek.

Wersja 2.0.340 z dnia 02.02.2012 START i KOMFORT

 1. Nowa wersja ILUO Biznes zawierającą warianty KOMFORT i START. Wersja ta pozwala na przełączanie się między wariantami.
 2. Funkcje zbiorczej zmiany pól danych dla kartotek kontrahentów i towarów.
 3. Rozbudowanie opcji remanentu o możliwość wyceny nadwyżek w postaci wielu pozycji z różną ceną zakupu.
 4. Możliwość zmiany kontrahenta na fakturze z opcjami dotyczącymi zmiany kontrahenta na dokumentach powiązanych.
 5. Usuwanie faktur z opcjami dotyczącymi usuwania/nieusuwania dokumentów powiązanych (np. WZ-ek, KP)
 6. Opcja pozwalająca na wybór/zmianę partii towaru (dostawy) dla pozycji obsługiwanych algorytmami FIFO/LIFO.
 7. Rozbudowanie cennika - możliwość drukowania cen netto, brutto bądź netto + brutto.
 8. Wprowadzenie dwóch ewidencji kontrahentów - wg NIP lub wg PESEL
 9. Dodanie opcji prezentującej zysk na dowolnej pozycji faktury/paragonu oraz podsumowanie zysku na całej fakturze (bilans faktury/paragonu)
 10. Uproszczenie mechanizmu dodawania opisu pozycji na dokumentach (zamówieniach, dok. magazynowych, dok. handlowych). Opcja dostępna w menu kontekstowym browsera pozycji dokumentu, podgląd opisu pozycji za pomocą “dymka” dotyczącego kolumny “Opis”.
 11. Wprowadzenie na dokumentach (zamówieniach, dok. handlowych) pozycji tekstowej spoza kartoteki towarów i usług (pozycja opisowa).
 12. Uporządkowanie mechanizmu zarządzania oknami (praca nie na zakładkach tylko na oknach).
 13. Usprawnienie mechanizmu przenoszenia pozycji dokumentów magazynowych na dokument handlowy.
 14. Modyfikacja numeracji automatycznej dokumentów. Wprowadzenie możliwości wpisania numeru dokumentu ręcznie bez przełączania konfiguracji.
 15. Przygotowanie struktur ILUO Biznes do sprzedaży gazu łupkowego, zgodnie z rozporządzeniem 997/999 par. 22 Ministra Gospodarki Podziemnej :-).
 16. Poprawienie zauważonych i zgłoszonych usterek.

Rok 2011

Wersja 2.0.144 z dnia 22.12.2011

 1. Możliwość definiowania podsumowań w widokach grupowanych.
 2. Rozbudowanie menu kontekstowych dla browserów.
 3. Uproszczenie wyszukiwania w browserach - działa natychmiast po rozpoczęciu wprowadzania frazy z klawiatury (bez konieczności klikania na pole wyszukiwania pełnotekstowego)
 4. Dodanie menu kontekstowego dla formularzy (prawy klawisz myszy).
 5. Wyszukiwanie w konfiguracji - podświetlanie znalezionych elementów.
 6. Dodanie rabatu globalnego (od całej wartości) na fakturze.
 7. Dodanie znacznika i daty eksportu do systemu Finansowo-Księgowego dla każdego eksportowanego typu dokumentu.
 8. Wyliczanie zysku i marży na pozycjach faktury.
 9. Konfiguracja - ostrzeżenie lub blokada przy sprzedaży poniżej ceny zakupu.
 10. Uproszczenie wyszukiwania w browserach - działa natychmiast po rozpoczęciu wprowadzania frazy z klawiatury (bez konieczności klikania na pole wyszukiwania pełnotekstowego)
 11. Łącza (linki) na browserach - dodanie opcji uruchamiania (kliknięcie myszą, klawisza Ctrl + kliknięcie myszą, wyłączenie)
 12. Możliwość definiowania indywidualnych marginesów przy drukowaniu (niezależnie dla każdego dokumentu).
 13. Rozbudowanie tabeli indywidualnej o grupy towarowe - możliwość ustalenia cen i rabatów dla grup.
 14. Zarządzanie usuwaniem dokumentów powiązanych (magazynowych, finansowych) przy kasowaniu faktury.
 15. Podłączenie drukarki fiskalnej Posnet Temo.
 16. Poprawienie usterki polegającej na nie zamykaniu formularza dokumentu po wydruku paragonu fiskalnego.
 17. Poprawienie zauważonych i zgłoszonych usterek.

Wersja 2.0.32 z dnia 21.11.2011

 1. Zmiany w rozrachunkach:
  • * możliwość rozliczania wzajemnego dokumentów
  • * możliwość “rozpinania” rozliczonych dokumentów
  • * słownik tabel odsetek karnych
  • * rejestr wezwań do zapłaty (wszystkie wezwania są zapamiętywane) z możliwością stopniowania wezwań (monit, wezwanie, wezwanie ostateczne) i wybierania tabeli odsetek
  • * rejestr not odsetkowych (wszystkie noty są zapamiętywane) z wybieraniem tabeli odsetek
 2. # Eksport danych do systemów księgowych - na początek WF-KaPeR* i WF-FaKir*. Możliwość wyboru okresu, zaznaczenia typów eksportowanych dokumentów i ręcznego wybierania dokumentów.
 3. # Całkowicie nowy moduł zarządzania firmami i bazami danych:
  • * informacje o bazach ILUO (nazwa, firma, data utworzenia, data aktualizacji, data archiwizacji)
  • * zakładanie nowego podmiotu
  • * wybór podmiotu (bazy) z listy
  • * archiwizacja i odtwarzanie z archiwum wybranego podmiotu
  • * moduł ILUO Konfigurator SQL do konfiguracji połączeń zdalnych
 4. Rejestry dokumentów archiwalnych (faktur zakupu i sprzedaży) pozwalające na:
  • * wpisanie dokumentów
  • * import dokumentów przy przenoszeniu danych z innego systemu
  • * przenoszenie archiwalnych dokumentów systemu ILUO (w przyszłości)
  • * wydruk dokumentów archiwalnych
  • * wystawianie korekt do dokumentów archiwalnych
  • * i inne
 5. # Faktury korygujące do faktur zaliczkowych.
 6. # Możliwość zdefiniowania „Tabel indywidualnych”. Pozwala ona na zdefiniowanie dowolnej liczby tabel zawierających synonimy kodów (indeksów), nazw towarów a ponadto definicje cen towarów. Możemy np. zdefiniować tabele “Tesco”, “Makro”, “Auchan” itd. i przypisać poszczególnym towarom (usługom) nazwy i kody stosowane w tych sieciach oraz ceny “specjalne” dla tych odbiorów. Opcja ta jest niezbędna przy współpracy np. z hipermarketami. Dzięki niej możemy drukować kody i/lub nazwy towarów odbiorcy na fakturze i dokumencie wydania. W szczególności można wprowadzić nazwy obcojęzyczne dla odbiorców zagranicznych definiując tabele “Po angielsku”, “Po niemiecku”, itd. Po zdefiniowaniu tabeli możemy ją przypisać wybranym odbiorcom (np. lokalizacjom poszczególnych marketów).
 7. # Dodanie możliwości drukowania kodów kreskowych na fakturze i dokumencie wydania.
 8. # Kopiowanie treści faktury do nowej faktury.
 9. # Rozbudowanie mechanizmu etykiet -> wprowadzenie etykiet globalnych, które można przypisać do każdego obiektu (faktury, dok. magazynowego, zamówienia, kontrahenta, towaru, pracownika i innych).
 10. # Dodanie modułu analiz wielowymiarowych pozwalającego na analizę sprzedaży i zysku w tabeli przestawnej.

Wersja 1.9.374 z dnia 09.09.2011

 1. Przenoszenie (realizacja) zamówień na dokumenty magazynowe (PZ, WZ).
 2. Możliwość definiowania w html nagłówka i stopki faktur (edytor), łącznie z możliwością wprowadzenia LOGO graficznego
 3. Eksport faktur do platformy ECOD
 4. Opcja powielania faktur (zarówno usługowych jak i towarowych)
 5. Pełna obsługa faktur zaliczkowych
 6. Wydruk zwrotu do paragonu
 7. Podłączenie drukarki Novitus Delio Prime E
 8. Dodanie dziennika fiskalizacji
 9. Konwersja z WF-MAG - dodanie bilansu rozrachunków i bilansu otwarcia
 10. Dodanie pierwszej wersji "panelu obiektu" dostępnego z poziomu browsera i formatki (kontrahent, towar/usługa, pracownik, kontakt)
 11. Wprowadzenie nowych elementów graficznych (okna, okna dialogowe, splash instalatora, splash programu)
 12. Poprawienie zauważonych i zgłoszonych usterek

Wersja 1.8.280 z dnia 05.08.2011

 1. Mechanizm zarządzania i konfigurowania paska ikon (funkcja dostępna z głównej perły programu).
 2. Zmiana menu użytkownika z pionowego na poziome.
 3. Dopracowanie mechanizmu lokalizacji (wielojęzykowości), który pozwoli na przygotowanie w najbliższym czasie wersji niemieckiej i angielskiej interfejsu.
 4. Dopracowanie konwerterów w szczególności z WF-MAG’a (DOS i Win).
 5. Usprawnienie mechanizmu wstawiania towarów na dokumenty.
 6. Okno "O programie"
 7. Modyfikacja i dopracowanie skrótów klawiszowych.
 8. Funkcja wyłączania tzw. linków w browserach.
 9. Funkcja weryfikacji NIP przez internet - baza VIES (VAT Information Exchange System)
 10. Wyświetlanie lokalizacji kontrahenta na mapie oraz trasy dojazdu do siedziby.
 11. Zmiany w ergonomii kreatora nowej firmy.
 12. Poprawienie zauważonych i zgłoszonych usterek.

Wersja 1.7.238 z dnia 18.07.2011

 1. Migracja do nowej wersji DevExpress
 2. Rozdzielenie trybów pracy standardowego, trial i demonstracyjnego (ładowanie danych przykładowych, wydruki zawierają tło - "wersja demonstracyjna")
 3. Wykrywanie aktywnych sesji przy aktualizacji programu (zapobiega kolizji przy instalacji)
 4. Wprowadzenie trybu dokumentów MM w cenach zakupu
 5. Wydruki dokumentów magazynowych w cenach zakupu i bez cen
 6. Wydruk zestawienia ilościowo-wartościowego
 7. Przygotowanie raportów graficznych dotyczących sprzedaży, zysku, kosztów sprzedaży - raporty 2D i 3D
 8. Mechanizm wystawiania Faktury Korygującej do "faktury do paragonów"
 9. Zwroty do Paragonów
 10. Przebudowanie mechanizmu jednostek miar w artykułach - z każdą jednostką związane wymiary i waga.
 11. Dodatnie konwerterów danych z programów: WF-MAG dla Windows, WF-MAG dla DOS, WF-Fakturka, Subiekt GT, Comarch OPTIMA
 12. Przygotowanie mechanizmu rejestracji programu przez internet
 13. Mechanizm wykrywania nowych wersji przez internet
 14. Wiele innych drobnych i mniej drobnych modyfikacji
 15. Poprawienie wykrytych przez nas i przez Was usterek

Wersja 1.6.161 z dnia 13.06.2011

Lista zmian w wersji przedprodukcyjnej oprogramowania ILUO Biznes KOMFORT.

 1. Rozdzielenie konfiguracji na "Konfigurację użytkownika" i "Konfigurację systemu"
 2. Stworzenie funkcji "Parametry sesji" pozwalającej między innymi na zdefiniowanie globalnego filtru na datę (odpowiednik Shift+F10), który jest automatycznie pobierany przez filtr przeglądarki danych (browsera)
 3. Możliwość zdefiniowania wysokości wiersza danych i wielkości czcionki w browserze
 4. Wydruk cennika z dynamicznymi kolumnami cenowymi i automatycznym ustawianiem orientacji (horyzontalna, wertykalna)
 5. Wydruk Faktury Pro Forma na podstawie zamówienia
 6. Wydruk Polecenia Przelewu
 7. Graficzne wykresy sprzedaży wg towarów, grup towarowych, kontrahentów, grup kontrahentów, wykresy porównawcze.
 8. Zdefiniowanie podglądu pozycji wszystkich dokumentów w "widokach powiązanych"
 9. Funkcja stworzenia i wydruku Faktury VAT do jednego lub kilku paragonów
 10. Mechanizm automatycznego powiązania użytkownika z osobą wystawiającą dokument
 11. Zarządzanie uwagami na wszystkich dokumentach
 12. Szybkie wstawianie towarów na wszystkich dokumentach
 13. Stworzenie mechanizmu domyślnych wartości filtrów
 14. Stworzenie mechanizmu domyślnych parametrów wydruków
 15. Wprowadzenie 234 poprawek :-)

^ Do góry