RAKSSQL Biura Rachunkowe - Praca Zdalna

Program umożliwia zdalną prace przez Internet. To wygodne rozwiązanie dla Biur Rachunkowych i ich klientów, np. posiadających rozproszone placówki lub oddziały w całym kraju. Program zapewnia zdalny dostęp do aplikacji i danych. Typowym przykładem zastosowania może być klient biura łączący się z programem w celu podglądu danych lub pracownik biura, który łączy się z programem z domu/siedziby klienta w celu wprowadzenia dokumentów do systemu. Rozwiązanie oparte zostało o Zdalny pulpit firmy Microsoft. Do uruchomienia  konieczny jest Windows Server oraz Windows Server Terminal Services. Zastosowana technologia nie wymaga dużego pasma transmisji, więc użytkownik nie musi ponosić wysokich kosztów łączy o dużej przepustowości. Ponadto istnieje możliwość mapowania portów typu COM, LPT i podłączenia lokalnych drukarek. Przesyłane dane mogą być szyfrowane 56-bitowym kluczem.
^ Do góry