RAKSSQL Małe i Średnie Firmy - Finanse

Moduł jest odpowiedzialny za ewidencję oraz kontrolę operacji kasowych i bankowych. Program zawiera dane o rozrachunkach z kontrahentami, a także informacje o ruchu środków pieniężnych w firmie. Usprawnia prowadzenie operacji kasowych. Pozwala na bieżąco kontrolować wpływy i wydatki. Współpracuje z następującymi systemami bankowymi elektronicznego przesyłania przelewów: PKO BP, Pekao SA, BRE, BZ WBK, ING, BPH, BGK, Raiffeisen, BOŚ, Citi Bank, Kredyt Bank, HSBC, Millenium, Societe Generale, Dresdner Bank, Danske Bank, Tokyo-Mitsubishi, Alior Bank, DZ Bank, BNP Paribas Fortis, Invest Bank, Bank Pocztowy.
System posiada rozbudowany moduł ewidencji rozrachunków, który jest ściśle zintegrowany z częścią sprzedażową i ewidencją księgową, jednakże logicznie został z niej wydzielony. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy szereg nowych możliwości m.in.:

 • tworzenie rozrachunków na etapie powstawania dokumentów źródłowych (dokumenty kasowe, wyciągi bankowe),
 • powiązanie rozrachunków z kontrahentem/pracownikiem umożliwia tworzenie kompensat m.in. pomiędzy kontrahentem, który jest dostawcą i odbiorcą, czyli pomiędzy fakturą zakupu i sprzedaży,
 • w ramach kontrahenta/pracownika możliwe jest rozliczanie dowolnych należności zobowiązań dowolną ilością rozliczeń/powiązań.

Dzięki nowej ewidencji rozrachunków uzyskujemy pełną kontrolę rozliczeń należności i zobowiązań. Bogactwo zestawień i raportów takich jak: stan rozrachunków, wiekowanie należności, wezwanie do zapłaty, wezwanie do uzgodnienia sald, nota odsetkowa, różnice kursowe dodatkowo usprawniają i automatyzują codzienną pracę.

Podstawowe cechy użytkowe:

 • kontrola przepływu gotówki w kasie. Rejestracja operacji gotówkowych zachodzących w firmie (KP, KW), 
 • rozliczanie nierozliczonych rozrachunków podczas wystawiania dokumentów kasowych, 
 • prowadzenie kasy walutowej - stan kasy w wybranej walucie, 
 • tworzenie raportów kasowych za dowolny okres, do określonego dokumentu (od pozycji do pozycji). Tworzenie wielu raportów w jednym dniu.
 • pełna obsługa zaliczek pracowniczych , obsługa wniosków o zaliczkę, wypłata zaliczki, rozliczenie zaliczki, 
 • zawsze aktualny stan kasy,
 • wprowadzanie rozrachunków,
 • rozliczanie rozrachunków dowolnym innym rozrachunkiem lub dokumentem kasowym, 
 • dołączanie niepowiązanych rozrachunków do dokumentu, 
 • kontrolowanie nierozliczonych należności i zobowiązań, 
 • wiekowanie rozrachunków, wezwanie do zapłaty, różnice kursowe, nota odsetkowa,
 • pełna obsługa banku, 
 • wystawianie i rejestracja poleceń przelewu. Przesyłanie wybranych przelewów do homebankingu, 
 • wprowadzanie wyciągów bankowych (import przelewów wychodzących),
 • rozliczanie dokumentów rozrachunkowych podczas wprowadzania wyciągów bankowych.
^ Do góry