RAKSSQL Małe i Średnie Firmy - CRM

Moduł integruje działania w zakresie sprzedaży, realizacji zamówień oraz oferowania usług. Koordynuje i jednoczy wszystkie etapy interakcji z konsumentem. Dzięki ciągłemu pozyskiwaniu i odpowiedniemu wykorzystaniu  informacji dostępnych w całym systemie, pomaga zbudować lojalność oraz zdefiniować "wartość" każdego klienta.

Zautomatyzowane i elastyczne zasady przepływu informacji w procesach sprzedaży i obsługi klienta odciążają pracowników od czasochłonnych czynności. Odpowiednie narzędzia i pełna informacja pozwala skoncentrować się na efektywnej sprzedaży oraz dostarczaniu wysokiej jakości obsługi klienta.


Skuteczniejsze zarządzanie

Planowanie oraz pełna kontrola realizacji planowanych działań i wykonanych operacji związanych zarówno ze sprzedażą i obsługą klienta, jak i wewnętrznymi projektami prowadzonymi w firmie, pozwalają na szybkie i trafne podejmowanie decyzji.


Kontakty

System umożliwia niezależną obsługę danych kontaktowych dotyczących firm (kontrahentów) oraz osób (kontaktów personalnych) rozszerzając jakość i ilość informacji jakie możemy dla nich zarejestrować.


Operacje

Wszystkie czynności wykonywane przez pracowników w firmie mogą zostać zarejestrowane. Możemy mieć pełną kontrolę nad czasem i ilością rozmów telefonicznych przeprowadzonych dla każdego klienta, ilością przesyłek pocztowych, ilością usług serwisowych bądź dowolnych kontaktów z naszymi klientami.


Zadania

Zadania pozwalają efektywnie planować i kontrolować przebieg bieżących prac czy postęp długoterminowych projektów prowadzonych w firmie. Dzięki możliwościom przypisania zadań osób oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację, mamy gwarancję, że wszystkie prowadzone projekty będą pod naszą pełną kontrolą.


Schemat organizacyjny

Dzięki schematom organizacyjnym możemy przedstawić strukturę organizacyjną firmy. Możliwe jest tworzenie dowolnych, między-działowych zespołów, które możemy wykorzystywać m.in. podczas harmonogramowania zadań bądź tworzenia terminarzy.


Terminarze

Zarządzają spotkaniami, wydarzeniami, terminami cyklicznymi. Dzięki możliwościom zaawansowanej graficznej prezentacji oraz wykrywaniu konfliktów czasowych zarządzanie własnymi terminami jak i kontrola nad terminami wszystkich osób w firmie staje się prosta i efektywna.


Alarmy

Funkcjonalność umożliwia przekazywanie innym użytkownikom systemu informacji ważnych, które mogą być związane z kontrahentem, artykułem, dokumentem (sprzedaży/zakupu), zamówieniem lub dokumentem magazynowym.

Program umożliwia efektywne zarządzanie całym procesem sprzedaży, począwszy od rejestracji kontaktu handlowego, poprzez kontrolę poszczególnych faz procesu sprzedaży, a na wystawieniu faktury  i kontroli należności skończywszy. Moduł pozwala na precyzyjne planowanie przyszłych wyników sprzedaży, pełną kontrolę pracy i wykorzystania potencjału handlowców i zespołów sprzedaży. Program przyczynia się do podniesienia standardu obsługi Klientów pozwalając w pełni wykorzystać zasoby drzemiące w firmie.


Cechy podstawowe

 • Prognozowanie zysków ze sprzedaży.
 • Monitorowanie procesu sprzedaży (etapy sprzedaży, realizowane operacje i zadania).
 • Analizowanie danych związanych z procesem sprzedaży oraz zakończoną sprzedażą.
 • Ocena sprzedaży (ogólna ocena procesu sprzedaży w prognozowanym okresie, ocena efektywności pracy z punktu widzenia pracodawcy).
Elementy składowe
 • Szanse sprzedaży
 • Oferty
 • Zamówienia od odbiorców
 • Operacje i zadania - powiązanie z częścią operacyjną
 • Zarządzanie umowami z odbiorcami/dostawcami

Korzyści

Pełen obraz firmy
System umożliwia łatwą i szybką kontrolę działań prowadzonych przez handlowców. Określa etap realizacji i szanse skutecznej sprzedaży w podziale na kanały sprzedaży, klientów i pracowników. Pozwala na prognozowanie przyszłych przychodów.

Większa efektywność sprzedaży
Moduł Zarządzania sprzedażą wprowadza skrócenie cyklu sprzedaży i zwiększenie jej skuteczności. Dostępne narzędzia umożliwiają między innymi zarządzanie informacjami o potencjalnych klientach i szansach sprzedaży, dostosowywanie reguł przepływu informacji w celu automatyzacji sprzedaży, tworzenia ofert, a także zarządzania zamówieniami.

Wiedza na temat potrzeb klientów
Korzystając z dostępnych raportów, można prognozować przychody, oceniać działania biznesowe oraz ich wydajność, śledzić sprzedaż i efektywność obsługi klientów, a także wychwytywać i analizować trendy, czy zagrożenia jakie pojawiają się w procesie sprzedaży.

Łatwy dostęp do informacji
Mając całościowy obraz poszczególnych klientów lub grup klientów, można łatwo zdefiniować priorytety ich obsługi. Pracownicy mają wygodny dostęp do pełnej informacji o kliencie i wszystkich dokumentach związanych z procesem sprzedaży (oferty, zamówienia, itp.). Menadżerowie sprzedaży mogą dokonywać analiz tych danych w różnych przekrojach i na różne potrzeby, a także w łatwy sposób przesyłać tak otrzymane dane do innych programów np. Excela w celu dalszej obróbki.

Pełna integracja RAKSQL
Brak konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych usprawnia procesy biznesowe w firmie. Dzięki integracji z pozostałymi elementami systemu RAKSSQL, zmiany informacji o klientach, kontaktach, zamówieniach i cenach są widoczne w całej firmie.

Zwiększenie przychodów firmy
Dzięki systemowi RAKSSQL można oszacować wartość klienta dla firmy. Szybko sprawdzić intensywność zamówień i jakość klientów. Przygotowanie specjalnej oferty w zależności od rodzaju klienta i lepsze dostosowanie oferty do jego potrzeb pozwala zwiększyć sprzedaż.

Dostosowywanie i rozbudowa systemu według  indywidualnych potrzeb
Program RAKSSQL umożliwia szybkie i bezproblemowe skonfigurowanie interfejsów użytkownika i procesów przepływu informacji w celu uzyskania rozwiązania dostosowanego do bieżących potrzeb firmy, a także skalowanie oprogramowania, gdy potrzeby zmienią się w przyszłości.


Wielowymiarowe raporty
Zaawansowane narzędzia raportowania pomagają dostrzec najczęstsze problemy związane ze sprzedażą do obecnych i nowych  klientów, pozwalają poznać ich potrzeby, śledzić przebieg procesów i ocenić wydajność prowadzonej przez firmę działalności.

Opcja ta pozwala na rejestrowanie w systemie zawartych z odbiorcami lub dostawcami umów i realizowania na ich podstawie określonych działań np. wystawianie co miesiąc faktur dla określonej grupy odbiorców - opłaty abonamentowe itp. Umowy mogą mieć charakter jednorazowy, cykliczny lub dowolny (jednorazowy albo cykliczny).

Umowa jednorazowa może być realizowana jeden raz, umowa cykliczna jest realizowana w dłuższym terminie.

Z umową mogą być związane dokumenty zamówienia:

 • zamówienie jednorazowe - powiązane są z umową o charakterze jednorazowym,
 • zamówienie cykliczne - powiązane są z umową o charakterze cyklicznym.

Można również podczas wystawiania dokumentów sprzedaży oraz dokumentów zakupu kojarzyć je z umową z klientem. Dokumenty sprzedaży są kojarzone z umowami z odbiorcami, dokumenty zakupu z umowami z dostawcami.

W programie wraz z umową mogą być rejestrowane "operacje" (zapis określonych działań użytkownika systemu) oraz wykonywane "zadania". W programie znajdują się specjalne zakładki rejestrujące te zdarzenia. W systemie znajduje się również "realizacja" wszystkich dokumentów wygenerowanych w ramach umowy tj. dokumenty sprzedaży - na umowie z odbiorcami, dokumenty zakupu - na umowie z dostawcami.

Treść umowy jest przechowywana w "załączniku" tzn.  w każdej chwili z okna programu można podejrzeć treść umowy. Do umowy można wprowadzać "uwagi" (dodatkowe informacje dla użytkowników systemu).

^ Do góry